Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì ?

30/07/2020 16:23 Ngoại hối - Forex

Khái niệm Đòn bẩy

Đòn bẩy trong giao dịch forex được hiểu là; Tỷ  lệ giữa số vốn cần ký quỹ và số tiền được giao dịch sau khi đã  ký quỹ.
Điều này giúp chúng ta chỉ cần bỏ 1 số vốn nhỏ để giao dịch 1 số tiền lớn.
Đòn bẩy có tỷ lệ khác nhau tùy theo cty môi giới, mức độ có thể là 1:2 đến 1:500, 1;1000…..

Có lẽ bạn có lúc tự hỏi rằng tại sao một nhà đầu tư nhỏ như chúng ta lại có thể giao dịch được một khối lượng tiền lớn như vây.
Hãy nghĩ rằng cty môi giới như là một ngân hàng và cho bạn vay 100.000 usd để mua bán tiền tệ.
Ngân hàng chỉ cần bạn ký quỹ 1 khoản 1000 usd để giữ sự tin tưởng để cho bạn vay.

 

Mức đòn bẩy bao nhiêu thì tùy công ty môi giới cung cấp và nhiều khi bạn có thể tùy chọn.
Ban đầu khi giao dịch, công ty môi giới sẽ yêu cầu bạn ký quỹ một khoản tiền gọi là ký quỹ tài khoản hay là tiền ký quỹ ban đầu.
Sau khi ký quỹ xong là bạn có thể giao dịch và bạn sẽ được công ty môi giới cấp cho 1 mức đòn bẩy (thƣờng là  1:100).
Tức là ứng với 1000 usd  ký quỹ của bạn, bạn có thể giao dịch khối lƣợng lệnh lên tới 100.000 usd.
Lời/lỗ sẽ được tính vào tiền ký quỹ ban đầu của bạn.

Cánh tính lời lỗ.

Lấy ví dụ bạn đang mua cặp tiền USDCHF với tỷ giá hiện tại là 1.4525 / 1.4530 Vì là bạn mua nên bạn sẽ mua giá chào bán – ask – tức là giá 1.4530

Giả sử bạn mua 1 lot tiêu chuẩn ở 1.4530

Vài giờ sau, tỷ giá tăng lên 1.4550 / 1.4555 và bạn muốn đóng lệnh.

Cách tính lời/lỗ
                                                                                       Cách tính lời/lỗ

Nếu bạn muốn đóng lệnh thì bạn sẽ đóng lệnh bằng giá chào mua – bid – là 1.4550, tức là bạn lời đƣợc 1.4550 – 1.4530 = 20 pips

Tính giá trị 1 pips là (0.0001 x 1.4550) x 100.000 = 6.87 usd

Số tiền lời cho 20 pips là 6.87 x 20 = 137.40 usd

Cần nhớ nếu chúng ta mua là mua theo giá chào bán – ask – và thanh lý theo giá chào mua – bid.
Ngược lại, nếu bán thì sẽ bán theo giá chào mua – bid – và thanh lý theo giá chào bán – ask.
Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải mất chêch lệch bid/ask cho công ty môi giới.

BảnTinTàiChính24h

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank