RELATIVE STRENGTH INDEX – RSI Là gì?

03/08/2020 15:52 Kiến thức

CHỈ SỐ SỨC MẠNH LIÊN QUAN – RSI

RSI là gì?

Chỉ số RSI khá tương tự so với stochastic khi dùng để đo tình trạng quá mua hay quá bán của thị
trường. Nó nằm trong khung với mức độ từ 1 đến 100. Nếu RSI nằm dưới 30 là tình trạng quá bán và
nếu nằm trên 70 là tình trạng quá mua.
RSI là gì?

 

Cách sử dụng RSI để giao dịch.

RSI có thể được sử dụng như stochastic. Có thể dùng nó để tìm đáy hoặc đỉnh dựa trên tình trạng
quá bán hoặc quá mua của thị trường
Dưới đây là biểu đồ 4H của EURUSD

EURUSD đã giảm trong suốt tuần, giảm khoảng 400 pips. Vào ngày 7.6, EURUSD đã nằm dưới mức
1.2000. Tuy nhiên RSI đã xuống dưới mức 30, cảnh báo rằng có thể không còn lực bán trong thị
trường nữa và đà giảm có thể kết thúc. Sau đó, giá đã đảo chiều và đi lên trở lại trong mấy tuần tiếp
theo.

Xác định xu hướng

RSI là một công cụ rất phổ biến bởi vì nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng. Nếu bạn cho
rằng xu hướng đang hình thành, hãy nhìn RSI và xem nó nằm trên hay nằm dưới mức 50. Nếu bạn
tìm xu hướng tăng, hãy chắc rằng RSI nằm trên 50. Ngược lại, nếu bạn tìm xu hướng giảm, RSI dưới
50 là dấu hiệu.

 

Ở phần ban đầu của biểu đồ bên trên, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm đang hình thành. Để
tránh dấu hiệu sai, có thể đợi RSI giảm xuống dưới mức 50 nhằm xác nhận. RSI dưới 50 là dấu hiệu
xác nhận tốt rằng một xu hướng giảm đã hình thành.

BảnTinTàiChính24h

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank